Y Fenni Pen-y-Wyrlod Lamb

Poppy Cottage, Self Catering in Abergavenny

Monmouthshire 18th Century Poppy Cottage Call: 07734 310974 | Location Map | Email Us

Eating > Pen-y-Wyrlod Lamb

Pen-y-Wyrlod Lamb

Mae cig oen Pen-y-Wyrlod yn dod o'n praidd o ddefaid mynydd du Cymreig, organig sydd wedi ei aeddfedu'n araf ac a fagwyd ar fferm fynydd 20 hectar yng nghysgod Mynydd Ysgyryd Fawr.

Daw cig oen Pen-y-Wyrlod o’n praidd o ddefaid mynydd duon organig sy’n aeddfedu’n araf. Cânt eu magu ar fferm ucheldir 20 hectar yng nghysgod Mynydd Ysgyryd.

Genir yr wyn ar ddiwedd mis Mawrth a chânt eu bwydo â phorfa organig sy’n gyfoeth o berlysiau tan iddynt gyrraedd eu pwysau llawn, rhwng 9 a 12 mis oed.

Mae defnyddio brid bach traddodiadol, a’r broses bwydo naturiol yn gyfuniad sy’n creu cig hynod o dyner a melys.

Yma ym Mhen-y-Wyrlod mae gennym ymrwymiad cryf i gynaladwyedd. Yn ogystal â derbyn achrediad y Gymdeithas Bridd, rydym yn aelodau o gynllun amgylcheddol Tir Gofal ac yn ddiweddar gosodom dyrbin gwynt 6kW sy’n diwallu ein hanghenion trydanol heb unrhyw lygredd gormodol.

Ar gael o:

Fferm Pen-y-Wyrlod, Abergavenny
01873 821387
Click to email

Caiff cig oen Pen-Y-Wyrlod ei werthu drwy archebu yng nghyntaf yn unig.

Gadewch i ni wybod os ydych eisiau darnau penodol ar gyfer eich archebion personol neu ar gyfer bwytai.

Mae ein cig oen yn ymddangos ar fwydlenni bwytai yr Hardwick ac y Walnut Tree, yn ogystal ac eraill yn reolaidd.

News & Special Offers

Opening Times

Contact Details

Pen-y-Wyrlod Lamb

Sarah Dickens a Nick Miller

Llanvetherine Y Fenni Monmouthshire NP7 8RG Wales

Tel: 01873 821387

Map Available

Our Website

Poppy Cottage Wales, Self Catering in Abergavenny, Monmouthshire

Website Sitemap - Copyright Poppy Cottage . Powered by YTC | Statistics: 1290 click throughs, 35198 views since start of 2022